Bagong Silang

Barugo Cell

Bro. Leon Garcia
Every Saturday 2:30-3:30PM
PHASE 4 PACKAGE I BAGONG SILANG
09127908354

Duplex Cell

Sis. Evangeline Yu
Every Saturday 4-5PM
LOT 4 ROSAL ST. PHASE 5 PKG. 1 BAGONG SILANG CALOOCAN CITY
09482004793

Evergreen Cell

Sis. Amelia Soriano
Every Saturday 2-3PM
PHASE 4 B PACKAGE 9 BLOCK 8 LOT 7 BAGONG SILANG CALOOOCAN CITY
09215553780

Manggahan Cell

Sis. Rose Aquino
Every Wednesday 7-8pm

Matarik II Cell

Bro. Leon Garcia
Every Saturday 4-5PM
PHASE 4 MATARIK II BAGONG SILANG CALOOCAN CITY

Patulo Cell

Sis. Amelia Soriano
Every Saturday 4-5PM
PHASE 10 B PACKAGE 3 BLOCK 68 LOT 10 BAGONG SILANG CALOOCAN CITY
09993653573

Petoña Cell

Bro. Pacifico Palcon
Every Wednesday 7-8 pm

0930-6190639

Phase 1 Cell

Sis. Aileen Aldave
Every Saturday 2-3PM
PHASE 1 PACKAGE 1 BLOCK 5 LOT 10 BAGONG SILANG
09072393340

Phase 10-A Cell

Sis. Amelia Soriano
Every Friday 2-3PM
phase 10 a package 8 lot 1 block 1 bagong silang caloocan city
09214523168

Phase 2 Cell

Bro. John Maceda
Every Saturday 2:30-3:30PM
P2 P1 BLK. 8. LOT 15, B.S.C.C.
09395779206

Phase 2-B Cell

Bro. John Maceda
Every Saturday 1-2PM
phase 2 package 1 block 8 lot 17 bagong silang caloocan city
09097422460

Phase 3-B Cell

Bro. Leon Garcia
Every Satuday 10-11AM
P3B CAMARIN, BLK. 15, LOT 15. BAGONG SILANG
0926453384

Phase 4 Cell

Sis. Aileen Aldave
Every Saturday 4-5PM
P4, P4. BLK. 29, LOT 15 B.S.C.C.
09196511716

Phase 4 Package 4 Cell

Sis. Helen Olarita
Every Satuday 10-11AM
PHASE 4 PACKAGE 4 EXCESS LOT BLOCK 8 BAGONG SILANG
0919-6511716

Phase 4-B Cell

Sis. Helen Olarita
Every Saturday 2-3PM
phase 4 package 5 lot 3 blk 23 bagong silang caloocan city
09308164127

Phase 4-C Cell

Sis. Aileen Aldave
Every Saturday 2-3PM
P4C, P5 BLK. 64, LOT 8 B.S.C.C.
09296156391

Phase 7 Cell

Sis. Aileen Aldave
Every Saturday 6-7PM
P7B BLK. 33 P2 LOT 13. B.S.C.C.
09071878696

Phase 8-A Cell

Bro. John Maceda
Every Wednesday 6:30-7:40PM
PHASE 8 PACKAGE 8 BLOCK 97 LOT 24 BAGONG SILANG Q.C

Phase 8 Jockson Cell

Bro. Manolito De Leon
Every Saturday 2-3PM
PHASE 8 A PACKAGE 8 LOT 1 BLOCK 1 BAGONG SILANG CALOOCAN CITY
09301520522

Phase 9 Cell

Sis. Helen Olarita
Every Wednesday 10-11 am