Pembo

ABMC I Cell

Sis. Nhie Calleja
Every Sat 4pm – 5pm
MINI PARK PORT BONIFACIO MAKATI CITY
0908-4191307

ABMC II Cell

Sis. Nhie Calleja
Every Sat 6pm – 7pm
MINI PARK PORT BONIFACIO MAKATI CITY
09477217201

ABMC III Cell

Sis. Nhie Calleja
Every Saturday 6-7 pm
Minipark Fort Bonifacio,
09477217201

ABMC IV Cell

Sis. Angel Trinidad
Every Friday 7:30-8:30 pm
0407 Brgy. Mini Park, Makati
0910-3612930