International Churches

Japan Satellite Church

Pastora Marissa Ichihashi
Ikigai Center 22-2 Shinmeicho, Gamagori, Aichi Prefecture 443-0056
Worship Service: Sunday, 1:00pm to 3:00pm
Phone: 090-9186-4695
Pastora Ann Nakagawa
Tokushima Ken Mima  Shi Wakimachi  Shincho 196
Worship Service: Sunday, 1:00pm to 3:00pm
Phone: 0886723534 / 09094533623
Pastora Lilibeth Ishida
Nagoyashi Naka-ku Chiyoda 5-11-33 St., Plaza Tshurumai Honkan 6 Floor
Worship Service: Sunday, (Tagalog) 1:00pm to 3:00pm
Phone: 801-606-9698
Pastora Rizza Ogi / Brother Hideo Ogi
Tokyo To Sumida-ku  Kotobashi 5-16-15 Kotobashi , Shukaijo 3rd Flr.
Worship Service: Sunday, 2:00pm to 4:00pm
Phone:080-54841959 / (0908) 108-5196
Pastora Josie Tada
Mikkasone 3-23 Shinminato, Imizu City, Toyama, Japan
(Shinminato Chuo Bunka Center)
Worship Service: Sunday, 11:00am
Phone: 080-4252-8659 / 080-6358-8557
Pastora Josie Tada
Nanto Shi Fukuno , Toyama  (Sangyou Bunka Kaikan)
Worship Service: Sunday, 2:30pm
Phone: 080-4252-8659 / 080-6358-8557
Pastora Josefina “Joy” B. Abrazaldo
Yamaguchi Ken, Hikari Shi, Nijigahama 3 Chome, 19-3 Nishi Hijichikaikan
Worship Service: Sunday, 10:00am to 12:00nn
Phone: 0909-461-1670 (Softbank) / 0904-4513965 (AU) / (home) 050-1479-6935
Pastora Josefina “Joy” B. Abrazaldo
Fukuyama Shi and Onomichi Shi Hiroshima Ken
Worship Service: Sunday, 6:30pm to 8:00pm
Phone: 0909-461-1670 (Softbank) / 0904-4513965 (AU) / (home) 050-1479-6935
Pastora Josefina “Joy” B. Abrazaldo
Setoda 1 & 2, Extension Hiroshima Ken, Setoda Cho
Worship Service: Every second Saturday of the month, 7:00pm to 9:00pm
Phone: 0909-461-1670 (Softbank) / 0904-4513965 (AU) / (home) 050-1479-6935

Similar Posts